FORMER MEMBERS

~ ~ . ~ ~

Post-docs:

Jakub Mieczkowski (Post-doc)

Agnieszka Kaczmarczyk (Post-doc)

Anna Gieryng (Post-doc)

Halina Waś (Post-doc)

Małgorzata Zawadzka (Post-doc)

Bartosz Wylot (Post-doc)

Stefan Loska (Post-doc)

Michał Dąbrowski (Post-doc)

Paweł Gajdanowicz (Post-doc)

Maciej Lipko (Post-doc)

Agata Góźdź (Post-doc)

Barbara Szadujkis (Post-doc)

Katarzyna Łukasiuk (Post-doc)

PhD Students:

Bartosz Czapski (PhD)

Karolina Stępniak (PhD)

Kacper Walentynowicz (PhD)

Maria Pasierbińska (PhD)

Wenson Karunakaran (PhD)

Katarzyna Konarzewska (PhD)

Dominika Pszczółkowska (PhD)

Joanna Alicja Czarnecka (PhD)

Piotr Przanowski (PhD)

Michał Kloss (PhD)

Marta Kocyk (PhD)

Justyna Ulańska-Poutanen (PhD)

Kavita Ramji (PhD)

Dorota Kulesza (PhD)

Małgorzata Sielska (PhD)

Magdalena Kijewska (PhD)

Karolina Świątek-Machado (PhD)

Magdalena Tyburczy (PhD)

Aneta Kwiatkowska (PhD)

Paweł Wiśniewski (PhD)

Alicja Adach-Kilon (PhD)

Konrad Gabrusiewicz (PhD)

Kinga Szydłowska (PhD)

Marcin Śliwa (PhD)

Aleksandra Wesołowska (PhD)

Agata Żupańska (PhD)

Magdalena Dziembowska (PhD)

Beata Pyrzyńska (PhD)

Marta Wisniewska (PhD)

Grażyna Mosieniak (PhD)

~ ~ . ~ ~